Samenvatting Inleiding staats- en bestuursrecht in de JSVU Studiewinkel

29 september 2020

Vanaf vandaag ligt de samenvatting van Inleiding staats- en bestuursrecht in de JSVU Studiewinkel! Deel A bevat de voorgeschreven literatuur van week 1 t/m 4. De JSVU Studiewinkel is iedere dag open van 14:00 tot 16:00 uur.

We hopen je snel te zien!

Utrecht
Inloggenclose